Her ses de partner, som DMU har indgået aftaler med. 

Der vil med tiden komme flere - Tryk på logoerne for se mere.
    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

Foreningen Dansk Muskelhunde Union | CVR: 34548900  | Tlf.: 71786890