Om Dansk Muskelhunde Union 

Dansk Muskelhunde Union (DMU) er en upolitisk forening, som består af medlemmer samt en bestyrelse, hvis intention er at oplyse den danske befolkning om ansvarlig hundeejerskab og hundeloven.

Dansk Muskelhunde Unions primære budskab er at alle hundeejere skal tage et større ansvar, så vi kan færdes trygt i samfundet med eller uden hund og uanset race

Som minimum burde det være et krav, at man sørger for at få den viden, det kræver at have en hund, inden man anskaffer sig en.

Alt for mange hunde bliver årligt aflivet i Danmark. Enten på baggrund af adfærdsproblemer, eller fordi det går op for hundeejeren, at de ikke kan give hunden, det der kræves.

Vi mener, alle hunde har ret til at leve, uanset race. Man vil aldrig komme de mange bidepisoder i Danmark til livs, så længe at man ikke tager fat i problemets kerne, nemlig hundeejerne. Straf de uansvarlige hundeejere - IKKE hundene.
 

Hvad laver Dansk Muskelhunde Union?

Foreningens hovedformål er at oplyse den danske befolkning omkring den nuværende hundelov. En hundelov der indeholder elementer, som er meningsløse og kun baseret på myter, usaglighed og frygt

13 racer endte på en forbudsliste, hvilket medførte store konskevenser for dem, som har avlet disse racer. Ligeså den alm. hundeejer med gadekryds og hunden alene. 
 
En del af den danske befolkning har en frygt for visse hundetyper/racer. Dett skyldes blandt andet medierne, men også en række myter og misvisende informationer omkring eks. de 13 racer på raceforbudslisten. De informationer går på, at nogle hunderacer skule være mere aggressive end andre, og at visse hunderacer skulle være i stand til at bide hårdere end andre hunde, af samme størrelse. Samt låse kæberne. Dette er dog ikke sandt, og aldrig dokumenteret, men er en af de mest velkendte og frygtede myter. Derimod findes der undersøgelser, og dokumentation på det modsatte.
 
På baggrund af disse fejlagtige informationer, har Dansk Muskelhunde Union sat sig for, at få de disse ukorrekte informationer, og myter bragt til livs. Det gøres bl.a ved at oplyse her på hjemmesiden, via facebook grupperne: Foreningen Dansk Muskelhunde Union (medlemmer), og Dansk Muskelhunde Union (fangruppen).  

Derudover afholdes der arrangementer rundt omkring i hele landet. Her kan nævnes markederne i sommerperioden, Muskelbassedage og andre forskellige events, såsom fakkeloptog. Tiden bliver her brugt på, at oplyse om hundeloven, og give et positivt budsskab, om de racer, som vi arbejder for. Hunde, der fungerer som ganske almindelig familiehunde, på lige fod med alle andre hunderacer.

Alle arrangementer, herunder “Muskelbassedage”, som afholdes i flere byer, markeder m.m. kan ses her på hjemmeside i kalenderen.

Dansk Muskelhunde Union forsøger, at komme i dialog med de danske politikere, blandt andet fordi undersøgelser og andre landes erfaringer viser, at et forbud ikke har den effekt, man ønsker. Den eneste effekt, der har været, er at uskyldige og lovlige hunde, er blevet uretmæssig aflivet.

Dansk Muskelhunde Union mener, at en lov skal være baseret på viden og fakta. Ikke på politikerne og andre folks frygt. Det er de uansvarlige hundeejere, der skal lovgives imod og ikke hundene.
Foreningen Dansk Muskelhunde Union | CVR: 34548900  | Tlf.: 71786890