HUNDELOVEN / DIVERSE LINKS
Link til evaluering af hundeloven
 
http://fvm.dk/ministeriet/fokus-paa/kaeledyr/hundelov/evaluering-af-hundeloven/
Her finder man linket til selve hundeloven fra
 
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm
Foreningen Dansk Muskelhunde Union | CVR: 34548900  | Tlf.: 71786890